Verslagen

Download hier de verslagen van onze vergaderingen
en de verslagen van de algemene bewonersvergaderingen van Mechelen centrum.

Verslagen van de vergaderingen van wijkraad centrum

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

In 2003 waren er nog 2 wijkraden centrum. Een in het centrum ten noorden van de Dijle (A) en een in het centrum ten zuiden van de Dijle (B).

 

Verslagen van de algemene bewonersvergadering

Elk jaar wordt er in elke wijk en elk dorp een algemene bewonersvergadering (ABV) georganiseerd. Hierop worden alle bewoners van de wijk of het dorp per brief uitgenodigd. De wijk- of dorpsraad licht er de werking van het afgelopen jaar toe.

 

Informatie