Over de wijkraad

WIE IS WIJKRAAD CENTRUM?

In Wijkraad Centrum zitten gewone mensen als jij en ik. Wij zijn bewoners van het gebied Mechelen Centrum of komen in naam van een lokale vereniging. We zijn allemaal niet-verkozen vrijwilligers, die bereid zijn om niet alleen voor eigen deur te vegen. Vanuit het standpunt van de bewoners bekijken we de beleidsplannen met een kritisch oog en geven daarop dan commentaar.

Als wijkraders stellen we ons politiek onafhankelijk op. We houden daarbij steeds het algemene belang voor ogen. De wijkraad is immers geen actiegroep die eisen stelt of minderheden vertegenwoordigt. De wijkraad is wel een overleggroep. We luisteren naar wat bewoners zeggen en gaan hierover de dialoog aan met het stadsbestuur. Zo streven we naar een constante verbetering van de leefbaarheid in onze stad en onze wijk.

Elke bewoner uit de wijk Mechelen Centrum kan lid worden van de wijkraad.

WAT DOET WIJKRAAD CENTRUM?

De wijkraad centrum is een adviesraad van Mechelen. Daartoe hebben we een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur.

We geven advies aan het stadsbestuur over de meest uiteenlopende onderwerpen. We volgen dus het beleid en proberen alert te zijn en signalen uit de buurt op te vangen. Zo verdedigen we de belangen van alle bewoners van het gebied Mechelen Centrum.

Dit is een greep uit de zaken waarmee we ons hebben beziggehouden of nog steeds bezighouden:

 • bewonersparticipatie
 • de algemene bewonersvergadering
 • info- en inspraakvergaderingen
 • speelruimte
 • parkeerbeleid & de autoluwe binnenstad
 • het Dijlepad
 • de van Beethovenbrug
 • nieuwe stadsprojecten
 • afvalbeleid
 • herinrichting openbaar domein
 • veiligheid
 • de jaarlijkse Piknik Botanik

Een belangrijke taak van de wijkraad is informatie verzamelen. Dat doen we door opzoekwerk, door stadsdiensten te bevragen en door experten uit te nodigen. En uiteraard door te luisteren naar de bewoners van Mechelen. Zo kunnen we een gemotiveerd dossier samenstellen. Uiteindelijk monden onze maandelijkse vergaderingen uit in niet-bindende adviezen, voorstellen en signalen aan het stadsbestuur.

Ten slotte organiseert of ondersteunt de Wijkraad, al dan niet samen met het stadsbestuur, sensibiliseringsacties en buurtevenementen. Die brengen de wijkbewoners dichter bij elkaar. Want de stad verbeteren begint immers bij jezelf en bij je naaste buren.

Ons netwerk

Wij werken samen met het stadsbestuur, de stadsdiensten, de gebiedsregisseur, de buurtopbouwwerkers, de andere wijk- en dorpsraden, andere adviesraden, buurtcomités, lokale verenigingen, handelaars, bewoners …

 

abc 2015 wordcloud