Wijkraad Centrum ondertekent mee Feestencharter Mechelen

Iedereen houdt van feesten in de stad. Maar moet écht het altijd zo luid? We hadden de indruk dat de inwoners van de stad niet alleen plezier maar ook flink wat last van die feesten hebben. Daarom vroeg de wijkraad centrum vorig najaar aan de bewoners hoe ze het geluid van de feesten ervaren. Uit deze bevraging kwamen een aantal heldere conclusies voort, die we hebben voorgelegd aan het schepencollege en de vzw Mechelse Feesten.

Om ook niet alleen het verhaal van de bewoners te horen, heeft de vzw Mechelse Feesten ondertussen ook de handelaars, de jeugdraad en de organisatoren van feesten om hun mening gevraagd. Hierna stelde Mechelse Feesten een feestencharter op, met daarin een aantal wederzijdse afspraken. Zo gaat Mechelen de feesten spreiden over verschillende locaties en komen alle events in de evenementenkalender. Die kalender, met daarin o.a. het toegelaten geluidsniveau, kwam er overigens op onze uitdrukkelijke vraag.

Lees het in GVA: Mechelen voert feestencharter en actieplan in

Lees het in het Nieuwsblad: Feestencharter voor bruisend Mechelen

Lees het in De Standaard: Feestencharter en actieplan moeten feesten leefbaar maken

Bekijk het op RTV: Charter tegen overlast Mechelse evenementen

Tot zover ziet het er dus veelbelovend uit. Maar we wachten nog wel af hoe de afgesproken geluidsnormen gaan worden gecontroleerd en afgedwongen. Want daarover weten we nu, meer dan een maand na de ondertekening van het feestencharter, nog niets concreets. Alleszins komt er in januari 2018 een eerste evaluatieronde, zo is ons beloofd.

Bevraging over geluidsoverlast: de resultaten

In Mechelen zijn er veel leuke evenementen. In de straten, op de pleinen. Maar een flink deel daarvan is luid. Bovendien lijkt de stad bij evenementen automatisch een zeer hoog geluidsniveau goed te keuren.
Maar wat vinden de bewoners van het centrum daar nu van? Dat wilden we bij de wijkraad centrum graag weten.

In september en oktober bevroeg de wijkraad via een brief en online meer dan duizend centrumbewoners. Hierop reageerden 320 bewoners van en rond de binnenstad, soms kort maar soms ook met uitgebreide en inzichtvolle commentaren.

De reacties op de enquete zijn duidelijk genoeg dat de wijkraad volgende conclusies kan trekken.

“Bevraging over geluidsoverlast: de resultaten” verder lezen

Enquête over geluidshinder in het centrum is onderweg

De enquête over geluidshinder in het centrum is op gang getrokken. Tegen eind oktober zijn we waarschijnlijk klaar met de verwerking van de resultaten.

De Gazet van Antwerpen publiceerde hierover dit bericht:

gva_geluidshinder1

En voor alle duidelijkheid, uiteraard zijn we bij de wijkraad niet tegen veel feestjes. Maar of die ALTIJD zo luid moeten zijn? Daar valt over te discussiëren.

Wij doen mee met Mechelen Mobiel voor Iedereen

De tevredenheid van de Mechelaar over het openbaar vervoer neemt de laatste jaren een steile duik. Daarom doet de wijkraad centrum mee met burgerplatform Mechelen Mobiel voor Iedereen. Want een goed mobiliteitsbeleid houdt rekening met de vervoersnoden van alle betrokken leeftijds-en doelgroepen. Dus niet alleen met wie met de auto naar Mechelen komt om te shoppen.

De visietekst van MMI vertrok ondertussen naar ons stadsbestuur, naar de Directeur-Generaal van De Lijn en naar minister van mobiliteit Ben Weyts. Op basis van deze tekst en de huidige ontwikkelingen i.v.m. het proefproject rond de vervoersregio’s en de daarbij horende studie van Igemo vraagt MMI als burgerplatform te worden betrokken in organisatie en planning van het openbaar vervoer. En om als volwaardige gesprekspartner deel te nemen aan contacten tussen plaatselijke overheid, de Lijn en Igemo.

“Wij doen mee met Mechelen Mobiel voor Iedereen” verder lezen