Enquête over geluidshinder in het centrum is onderweg

De enquête over geluidshinder in het centrum is op gang getrokken. Tegen eind oktober zijn we waarschijnlijk klaar met de verwerking van de resultaten.

De Gazet van Antwerpen publiceerde hierover dit bericht:

gva_geluidshinder1

En voor alle duidelijkheid, uiteraard zijn we bij de wijkraad niet tegen veel feestjes. Maar of die ALTIJD zo luid moeten zijn? Daar valt over te discussiëren.