Wij doen mee met Mechelen Mobiel voor Iedereen

De tevredenheid van de Mechelaar over het openbaar vervoer neemt de laatste jaren een steile duik. Daarom doet de wijkraad centrum mee met burgerplatform Mechelen Mobiel voor Iedereen. Want een goed mobiliteitsbeleid houdt rekening met de vervoersnoden van alle betrokken leeftijds-en doelgroepen. Dus niet alleen met wie met de auto naar Mechelen komt om te shoppen.

De visietekst van MMI vertrok ondertussen naar ons stadsbestuur, naar de Directeur-Generaal van De Lijn en naar minister van mobiliteit Ben Weyts. Op basis van deze tekst en de huidige ontwikkelingen i.v.m. het proefproject rond de vervoersregio’s en de daarbij horende studie van Igemo vraagt MMI als burgerplatform te worden betrokken in organisatie en planning van het openbaar vervoer. En om als volwaardige gesprekspartner deel te nemen aan contacten tussen plaatselijke overheid, de Lijn en Igemo.

Het burgerplatform MMI hoopt uitgenodigd te worden om zo op een positieve constructieve manier met alle partners oplossingen te zoeken om de mobiliteit en het openbaar vervoer in Mechelen te verbeteren.

bus

“Mechels mobiliteitsschepen Marina De Bie (Groen) was gisteren niet op de hoogte van de vraag en ziet een structureel overleg niet zitten”, staat in dit artikel uit HLN. “Gisteren”, dat is dus woensdag. Maar al op 7 december maakte de schepen kennis met MMI. En tóen zag ze deelname van MMI aan het debat over lokale mobiliteit niet zitten omdat ze vond dat de groep “niet representatief voor de Mechelse bevolking” was. Ondertussen is de representativiteit van MMI wat beter, zo lijkt het. De schepen beloofde gisteren alvast om de visietekst van MMI voor te leggen op het College van Burgemeester en Schepenen.

DOWNLOAD HIER de visietekst van MMI.