Wijkraad Centrum ?!

WIE IS WIJKRAAD CENTRUM?

In Wijkraad Centrum zitten gewone mensen als jij en ik. Wij zijn bewoners van wijk Mechelen Centrum of komen in naam van een lokale vereniging. We zijn allemaal niet-verkozen vrijwilligers, die bereid zijn om niet alleen voor eigen deur te vegen.

WAT DOET WIJKRAAD CENTRUM?

We geven advies aan het stadsbestuur over de meest uiteenlopende onderwerpen. We volgen dus het beleid en proberen alert te zijn en signalen uit de buurt op te vangen. Zo verdedigen we de belangen van alle bewoners van de wijk Mechelen Centrum.

ACTIVITEITEN

We vergaderen 10 keer per jaar en nemen actief deel aan de algemene bewonersvergadering van de stad. In juni organiseren we de Piknik Botanik. Verder volgen we de bewonersparticipatie in de stad op de voet. Daarom sturen we vertegenwoordigers naar info- en inspraakvergaderingen.

Lees verder over de wijkraad ➜

Uit het nieuws

Oktober 2012

Wijkraad centrum publiceert memorandum om burgerparticipatie in Mechelen op de agenda te zetten bij de onderhandelingen na de verkiezingen. Hiermee ijvert de wijkraad voor nieuwe, duidelijke en vooral wederzijdse afspraken over de relatie tussen de wijk- en dorpsraden en de Stad. Lees verder

Mei 2014

Het college van burgemeester en schepenen sluit met de wijk- en dorpsraden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af. Dit als gevolg van de protesten na de aankondiging dat de adviesraden van de bewoners zouden verdwijnen. Lees verder

Oktober 2015

Op vraag van wijkraad centrum opent de stad de historische waterstraatjes tussen de Onze-Lieve-Vrouwenstraat en het Dijlepad. Lees verder

Juni 2015

Een 300-tal Mechelaars genoten van een stralende zon op onze jaarlijkse Piknik Botanik. Lees verder

Maart 2016

De tevredenheid van de Mechelaar over het openbaar vervoer neemt de laatste jaren een steile duik. Daarom doet de wijkraad centrum mee met burgerplatform Mechelen Mobiel voor Iedereen. Want een goed mobiliteitsbeleid houdt rekening met de vervoersnoden van alle betrokken leeftijds-en doelgroepen. Dus niet alleen met wie met de auto naar Mechelen komt om te shoppen. Lees verder

November 2016

In Mechelen zijn er veel leuke evenementen. In de straten, op de pleinen. Maar een flink deel daarvan is luid. In september en oktober vroeg de wijkraad meer dan duizend centrumbewoners hun mening hierover. De reacties op de bevraging zijn duidelijk genoeg om opbouwend advies aan de stad te kunnen verstrekken. Lees verder

Contacteer ons

Heb je een idee voor de wijkraad?
Moeten we een probleem behandelen?
Of wil je graag deelnemen aan een vergadering?


Met deze zaken
kunnen de stadsdiensten jou rechtstreeks helpen:

  • een melding over het openbaar domein
  • een vraag over de werking van de stad
  • een klacht over de werking van de stadsdiensten
  • een probleem in verband met sociale overlast
  • een melding van discriminatie
  • administratieve vereenvoudiging